หน้าแรก

>> แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประเภทสอบตรง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 มิถุนายน 2565

สมัครตรงกับหลักสูตรสอบสัมภาษณ์ผ่าน เรียนได้เลย

>> คลิก << แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

 

                                                     ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

                                                                                         ประกาศการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

                                                                                         ดาวน์โหลดใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 

                                                             >> คลิก << แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รู้จักเรา

“พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสังคม”

Develop Knowledge, Glorify morality, Progress Advanced Innovations, fully aware of a society.

พัฒนาความรู้
เชิดชูคุณธรรม
นวัตกรรมก้าวไกล
ใส่ใจสังคม

ข่าวสาร/บทความ