ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

Facebook    สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้ง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

833 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ 02-1049099 ต่อ 3070