ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ กับโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ กับโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
เริ่มต้นจากการบริการวิชาการ ต่อยอดมาสู่การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน ทั้งระดับมัธยมต้น และมัธยมปลายของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี