รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.pit.ac.th รับสมัครเรียน